logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Výstava Morava tolerantní

Článek k výstavě

     Podtitul výstavy, která bude přístupná veřejnosti od 10. do 30. dubna ve stálé expozici dějin města Hustopečí v budově Městského muzea a galerie Hustopeče, zní svědectví o době, kdy Morava předběhla svět. Text na panelech se věnuje zápasu o svobodu vyznání v 15. a 16. století v kontextu dochovaných kulturních protestantských památek.
     Jeden z hlavních iniciátorů výstavy, evangelický farář Jiří Gruber, představil více než třem desítkám účastníků vernisáže hlavní myšlenku projektu, jeho vznik a realizaci. „Po jedné návštěvě zámecké kaple v Náměšti nad Oslavou, která v minulosti sloužila také pro bratrské bohoslužby, mě napadlo pokusit se zdokumentovat, co zbylo do dnešní doby po evangelické kultuře z doby před Bílou horou,“ poukazuje na prvotní impuls k práci Jiří Gruber. Výsledkem práce několika dobrovolníků a nadšenců je třicet panelů s texty a fotografiemi, které dokumentují život nekatolických církví na jižní Moravě.
     Jiří Gruber dále dodává: „Doba 15. a 16. století byla mimořádným obdobím. Morava byla v celém světě známa svou náboženskou tolerancí. Přestěhovala se sem Jednota bratrská i novokřtěnci pronásledovaní tehdy po celé Evropě. V tom určitém období zde vedle sebe působily jezuitské koleje i evangelické akademie.“ O tom, že je toto téma poměrně plodné svědčí nejen počet infotabulí, ale také fakt, že autoři předpokládají druhou etapu projektu, ve které by doplnili ještě další místa, na která se nedostalo.
     Také Hustopeče byly v tomto krátkém období tolerantní a většina obyvatel se hlásila k některé nekatolické církvi. Své místo tu našli i novokřtěnci. „Hustopeče byly v té době nebývale tolerantním místem. Ačkoliv patřily ryze katolické vrchnosti přijaly i novokřtěnce, kteří byli pronásledování jak katolíky, tak protestanty,“ dodává ředitelka hustopečského muzea Soňa Nezhodová.
     V Hustopečích bude výstava ke zhlédnutí do konce dubna, odtud poputuje do Klobouk u Brna, od září bude k vidění při celocírkevních oslavách k výročí Bible kralické v Kralicích na Moravě.
     Radka Raflová

(Článek ve formátu pdf)


Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz