logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Výstava „Vinařské stavby na Hustopečsku včera a dnes“

(2012 - ČLÁNEK)

Informace k výstavě

Tato výstava navazuje na seminář, který se uskutečnil dne 16. 6. 2011 v Bořeticích (jeho pořadateli bylo Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Brně, Městské muzeum a galerie Hustopeče a Svobodná spolková republika Kraví hora). Výstupem konference je sborník „Sklepy, búdy, presúzy – kudy dál? Minulost, současnost a budoucnost areálů vinných sklepů“. Výstava je rozvržena do čtyř částí.

První se věnuje historii sklepního stavitelství na Hustopečsku. Jsou zde představeny všechny typy sklepních staveb, a to od nejjednodušších forem: vinných sklepů bez lisovny s jednoduchým průčelím, přes zemní lisovny, které se projevují jen architektonicky ztvárněným průčelím a jedním nebo dvěma větracími okénky po stranách dveří. Náročnější typ představují přízemní lisovny se štítovou nebo okapovou orientací a s půdou na uskladnění sena. Klenotem zdejšího regionu jsou rozměrné patrové lisovny, které měly nad lisovnou sýpku a v půdních prostorách se skladovalo seno a sušené ovoce. Tyto lisovny bývaly často opatřeny žudrem. Dnes je na Hustopečsku památkově chráněno osm takových staveb, které jsou na výstavě detailně popsány.

Druhá část se věnuje výtvarným projevům na tradičních lidových stavbách v oblasti Hustopečska, jejich autochtonní podobě i o jejich neadekvátní transformaci a přenosu na vinařské stavby. Jsou zde uvedeny stručné dějiny hustopečského vinařství, které mělo od 13. století až do roku 1945 (díky enormnímu množství vinic) výsadní pozici na Moravě. Zdejší vinařství souvisí s kolonizací z oblasti dnešního rakouského Weinviertelu. Německý vliv je do dnešních dní patrný v názvu viničních tratí a ve vinařské terminologii.

Třetí část se věnuje obcím, kterým se i navzdory turistickému ruchu podařilo uchovat původní ráz. Je zde uveden i příklad zachovávání sklepní architektury v sousedním Rakousku, které se v porovnání s Českou republikou vyznačuje duchem pokory ke stvořenému a svěřenému a má sebezáchovný vztah k nedotknutelnosti své vlastní země.

Čtvrtá část je věnovaná negativním zásahům do stávajících vinařských areálů, v nichž se objevují výškově předimenzované budovy, různé tvary střech (včetně jejich převýšení a vestavby vikýřových okenních otvorů), nadměrné velikosti oken, balkóny a lodžie, novotvary, cizorodé materiály a umělohmotné prvky, foklorismus, sytá a pestrá barevnost… Výstavba bývá nekoordinovaná a nahodilá a vytváří tak nesourodé až odpuzující prostředí… Nejhorší projev neestetického a neetického vztahu k místnímu rázu stavitelství a ke krajině domova představuje projekt „opilých sklepů“ ve Velkých Pavlovicích.

Epilog výstavy znamenají zdařilé novostavby, které se vyznačují respektem k životnímu prostředí, k sousedství, k historii a kultuře místa, do něhož byly situovány. Jsou dokladem toho, že i dnes lze nekonfliktně navázat na práci několika desítek generací našich předchůdců…

Text Ing. Arch. Jan Krumla při vernisáži výstavy najdede na tomto odkazu.
Komentář PhDr. Jitky Matuszkové si přečtěte zde.


Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz