logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Průvodce historií města

Hustopeče po sametové revoluci

Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D.


V prvních polistopadových volbách v roce 1990 zvítězila tři uskupení: Občanské fórum, Československá strana lidové a Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko. Prvním starostou byl zvolen Antonín Kotouček. Nové městské zastupitelstvo čekalo těžké transformační období, vstupovalo se do epochy nových zákonů o obcích a nových ekonomických reforem.

Po definitivním rozpadu Občanského fóra vznikla i v Hustopečích Občanská demokratická strana (v červnu 1991). Dalším novým subjektem se stala ČSSD (v červnu 1995). KDU-ČSL vycházela z tradice Československé strany lidové. Polistopadová organizace KSČM vznikla v lednu 1992. Ve druhých komunálních volbách (1994) zvítězila Občanská demokratická strana a starostou se stal Rudolf Poslušný. K 1. 1. 1998 se od Hustopečí na základě referenda oddělila obec Kurdějov. V komunálních volbách 1998 zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů a do funkce starosty byl zvolen Ing. Jiří Teplý. I v roce 2002 zvítězilo v komunálních volbách Sdružení nezávislých kandidátů a starostou se opět stal Ing. Jiří Teplý. V roce 2006 zvítězila pak ODS a novým starostou města byl zvolen Ing. Luboš Kuchynka.

Od 1. ledna 2003 zanikly okresní úřady a jejich kompetence přešly z části na krajské úřady, ministerstva a z části na pověřené obce III. stupně, mezi něž byly přiřazeny i Hustopeče. Město se tak stalo spádovou obcí pro své nejbližší okolí i v dalších oblastech státní správy. Podle zákona č. 314/2002 Sb. byly Hustopeče zařazeny do kategorie Obcí s pověřeným obecním úřadem (území 20 obcí) a do kategorie Obcí s rozšířenou působností (území 28 obcí). Aby město zajistilo zázemí pro fungování úřadu, byla zahájena rekonstrukce objektu bývalé pošty na Dukelském náměstí č. 22.

Kromě městského úřadu se v Hustopečích nacházela i jiná pracoviště státní správy: finanční úřad, katastrální úřad, úřad práce, okresní veterinární správa, obvodní oddělení policie ČR.

Restaurace kapitalismu způsobila radikální změnu v ekonomice státu. Procesy decentralizace v průmyslu a službách, rozpad zemědělských družstev a zánik mnoha společenských organizací přinesly masivní propouštění zaměstnanců. Bouřlivou proměnou prošla po sametové revoluci průmyslová výroba. Některé tradiční podniky zanikly (jako např. Mostárna) nebo se přetransformovaly (jako Plynokov-Worthington, Plnírna-Flaga plyn, Lactiferm-Medipharm) nebo vznikly zcela nové subjekty (např. Signum, Westfalia, Norma Czech, Korfil apod). Bývalé JZD se přetransformovalo na akciovou společnost ZVOS (Zemědělská výrobně obchodní společnost), jejíž majetek byl v roce 2009 převeden do společnosti ZEMOS a. s. Velké Němčice. Zemědělský zásobovací a nákupní závod Břeclav se přetransformoval na společnost ZZN Pomoraví. Zanikly zemědělské podniky jako Strojní a traktorová stanice, Agrostav, Mandloňové sady…

V posledním dvacetiletí došlo k rozsáhlým stavebním proměnám. V katastrální území Hustopeče o celkové výměře 2 453 ha došlo od roku 1990 do roku 2009 k rozšíření zastavěných ploch v rozsahu 36 ha pro výrobní účely a 20 ha pro bydlení, tj. o 2,3 %. V letech 1992–1994 došlo k výstavbě dvou velkokapacitních vodojemů, které plně vyřešily problém pitné vody ve městě. V roce 1994 byla dána do provozu čistírna odpadních vod. Nový vzhled města dotvořila především budova chrámu sv. Václava a sv. Anežky České, který byl vysvěcen roku 1994.

 

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz