logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Průvodce historií města

Léta první republiky (1918–1938)

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.


Po vzniku Československa musely na jižní Moravě zasahovat vojenské jednotky proti německým snahám o odtržením regionu od nového státu k Rakousku. V Hustopečích nastal velký rozmach českého národního a kulturního života. Již v roce 1919 byla postátněna česká obecná škola a bylo otevřeno české reálné gymnázium. Snahy některých českých nacionalistických předáků po zrušení německé reálky, která měla málo žáků, měly jistý úspěch až koncem třicátých let, škola však fungovala až do německé okupace města roku 1938. Jisté uklidnění národnostních svárů nastalo po návštěvě prezidenta T. G. Masaryka v Hustopečích roku 1924. Vedení města zůstalo až do roku 1934 v německých rukou (starosty byli Gustav Gregor a Alexander Czižek), teprve tehdy byl zvolen první český starosta města MUDr. František Hošek. Druhým českým starostou byl v roce 1938 zvolen profesor gymnázia Alois Kubáček. Počet Čechů a Němců se v Hustopečích v té době téměř vyrovnal.

Město zůstalo centrem politického i soudního okresu, roku 1925 se změnil český úřední název z Hustopeč na Hustopeče.

V hospodářském životě města se za první republiky mnoho nezměnilo, největší význam mělo zavedení elektřiny roku 1922. Za hospodářské krize třicátých let v podstatě zanikly místní cihelny. Velmi rušný byl společenský a kulturní život Hustopečí, hrála se divadla, vznikla první kina, rozvíjel se sport. Přispívaly k tomu obě národnosti města.

Krize a Hitlerovo vítězství v Německu však přispěly k výraznému zvýšení německého nacionalismu. Nejsilnější politickou stranou se stala i v Hustopečích Henleinova Sudetoněmecká strana , která se v druhé polovině třicátých let stala nástrojem nacionálně socialistického Německa k rozbití Československa.

 

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz