logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Průvodce historií města

Vývoj města v první půli 19. století

Mgr. Kamila Svobodová


V první polovině 19. století byly Hustopeče poddanským městem.. náležejícím k lednickému panství, jehož vlastníkem byl rod Lichtenštejnů. Od roku 1783 však měly regulovaný majestát, městskou radu tvořili 4 radní (z nichž jeden byl vzdělaným syndikem), v jejichž čele stál purkmistr. V roce 1836 tu žilo 2906 obyvatel v 346 domech, kromě zemědělců tu pracovalo 134 řemeslníků a 26 obchodníků. Kromě těchto obchodů se v Hustopečích konal každý čtvrtek hlavní trh, dále třikrát týdně dobytčí trhy, čtyřikrát v roce týdenní trhy a tři roční trhy. Kdysi věhlasné dobytčí trhy postupně ztrácely na významu, až byly v roce 1843 zrušeny.

Městu náležel špitál, založený vrchností v roce 1555, o zdraví obyvatel se staral také městský fyzikus, 2 ranhojiči, 3 porodní báby a 1 lékárník. Těch bylo zapotřebí především v roce 1831, kdy zde, stejně jako v dalších moravských městech vypukla cholera, které padlo za oběť patrně 42 lidí. V Hustopečích existovaly dvě školy, chlapecké neúplné piaristické gymnázium a farní triviální škola, téměř zcela dívčí. Ta získala v roce 1848 novou budovu, která byla postavena nákladem cca 7000 zl.

Duchovní správa se soustřeďovala kolem pozdně gotického kostela sv. Václava na náměstí, který prošel v roce 1816 důkladnou rekonstrukcí. K dalším opravám pak došlo v letech 1829 a 1842. V roce 1837 byla také opravena kaple sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie na Křížovém vrchu a ve třicátých letech byla na hřbitově postavena kaplička. Z farářů si mimořádnou oblibu u věřících získal především Kajetán Richter, který zde byl farářem v letech 1832–1863.

Co se týká zemědělství, významným odvětvím bylo v Hustopečích vinařství, vinice tu zabíraly téměř polovinu kultivované půdy. Od 30. let 19. století však vinařství začalo upadat a vinice přestávaly být rentabilní a snižovala se také spotřeba vína, které začínalo nahrazovat pivo a levná pálenka z brambor.

 

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz