logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Hana Celnarová

Výstava obrazů

Mgr. Hana Celnarová se narodila 27. 5. 1979, žije v Pohořelicích.
V letech 1993 až 1998 absolvovala Střední průmyslovou školu textilní v Brně obor návrhářství a modelářství oděvů.
Mezi výtvarníky, kteří ji oslovili při studiu a jsou inspirací pro její výtvarný projev dodnes, patří např. prof. Veleba, prof. J. Strýčková a prof. E. Jarošová.
Následoval rok studia na Pedagogické fakultě v Hradci králové obor textilní výtvarnictví.
Poté studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor výtvarná výchova a vizuální tvorba.
Při studiu vedla paní Celnarová výtvarný kroužek na DDM Pohořelice (nyní CVČ Pohořelice) a začala učit na ZUŠ Pohořelice výtvarný obor. Také se podílela na zahájení provozu rodinné firmy - zakázkové krejčovství.
V roce 2 000 získala čestné uznání rektora Masarykovy univerzity za práci „Kniha jak vyšitá“ v mezinárodní soutěži „fenomén kniha“. V roce 2001 realizovala výzdobu foyer kinosálu Břetislava Bakaly k 40. ročníku Brněnské 16 (Mezinárodní soutěžní festival krátkometrážních hraných filmů).
Diplomovou práci realizovala výtvarnice v roce 2004 pod vedením doc. B. Růžičkové.
Elaborát s názvem Oděv jako objekt prezentovala na velké módní přehlídce, která obsahovala přes 60 modelů a pro velký úspěch měla i reprízu. Krátké video a prezentaci diplomové práce si můžete prohlédnout na http://www.celnarova.wz.cz.
Umělkyně ji prezentovala také v rakouském Laa na česko-rakouském veletrhu.
Cenou pracovní zkušeností pro ni byla práce kulturní referentky města Pohořelice od roku 2004 do roku 2005, kde stála u zrodu různých kulturních akcí např. Slavností města Pohořelice, znovuzrození ostatků, a u vzniku občanského sdružení POHODA - POHOřelický Divadelní Ansámbl, se kterým spolupracuje dodnes.
V roce 2005 získala na celostátní přehlídce všech základních uměleckých škol se svými žáky v krajském kole čestné uznání poroty a postup do celostátního kola přehlídky za výtvarné práce včetně počítačové grafiky, která se zásluhou paní Celnarové stala novým učebním oborem na ZUŠ Pohořelice. Rozšířila výtvarné oddělení o výuku pro dospělé. V roce 2007 výtvarná práce její žákyně výtvarného oddělení ZUŠ postoupila mezi 200 vítězných prací ze 4 000 prací z celého světa v soutěži Českého rozhlasu s názvem Hudba a já.
Nyní je mladá umělkyně na mateřské dovolené a nadále se věnuje výtvarné tvorbě, především malbě a obrazům na zakázku určených přímo do konkrétního interiéru.
Společně se svými přáteli založila občanské sdružení Amis Art - sdružení přátel výtvarného umění.
Připravuje další výstavy, nejbližší bude zahájena 8. 3. 2009 v Mikulově v Galerii Efram.

Výstavy:
Při práci na ZUŠ Pohořelice realizuje každoročně dvě výstavy žáků výtvarného oddělení, vánoční výstavu a letní výstavu od vzniku Slavností města Pohořelice současně s touto akcí.
V roce 2007 realizace výstavy společně s vánoční výstavou na ZUŠ Pohořelice
V lednu roku 2008 výstava s dalšími začínajícími výtvarníky v Galerii Efram v Mikulově.
V únoru výstava ve výstavních místnostech na radnici u příležitosti 1. Společenského plesu ZUŠ Pohořelice.
V roce 2008 výstava na ZUŠ Pohořelice na Slavnosti města Pohořelice
V roce 2008 prodejní výstava obrazů v Měatském kulturním klubu v Židlochovicích
V lednu 2009 1. Společná výstava sdružení Amis Art


Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz