logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Naučná stezka Masaryk a Hustopeče

(2009 - ČLÁNEK)

Průvodce naučnou stezkou

Naučná stezka Masaryka a Hustopeče byla otevřena 19. června 2009, v den 85. výročí návštěvy T. G. Masaryka v rodném městě jeho matky.V červnu 1924 navštívil Masaryk v rámci svého druhého zájezdu na Moravu místa, kde byl
„doma“, kde se narodil, kde prožil dětství, kde studoval, kde měl rodinné vazby, tedy rozlehlý jižní pás Moravy od Hodonína k Hustopečím.

Zde byl Masaryk přijímán, jak uvedl komentátor události, spisovatel Rudolf Těsnohlídek, s náručí otevřenou, s dechem v hrdle se tajícím, se slovy díků a žehnání, se slzami v očích… Nikde jinde nebyl Masaryk uvítán tak srdečně a dojemně. Těsnohlídek k tomu dodává: „Mluvili s ním po svém a on jim odpovídal po jejich. Masaryk přišel mezi své…“

Ani Hustopeče nebyly výjimkou. Čestné stráže čekaly již před městem a v Hustopečích samotných se tísnily tisícové davy Čechů i Němců ze širokého okolí. Příjezd Masaryka na náměstí sklidil ohromnou bouři nadšení a prezident vrcholné očekávání nezklamal. Po přivítání starostou města, dr. Gustavem Gregorem, pronesl Masaryk vřelé vyznání Hustopečím:

„Těší mě, že mne pokládáte za svého. Moje matka se zde narodila a jí děkuji snad za nejdůležitější popudy k mému pozdějšímu a mravnímu životu. Já sám mám zajisté mnoho osobních vztahů k Hustopeči… Stará hustopečská reálka poskytla mně první začátek vyššího školního vzdělání. Ale já jsem v Hustopeči učinil též důležité životní zkušenosti. Především naučil jsem si vážit práce u svého strýce, u kterého jsem prožil dva roky. Dále učinil jsem zde první pozorování o míšení národností…“

Jak Masaryk sám citoval, byl jeho vztah k Hustopečím určen tím, že zde 4. srpna 1813 narodila jeho matka Terezie, a to jako dcera hostinského a řezníka Tomáše Kropáčka.

   
 Terezie Masaryková  Student Tomáš Masaryk


Tomáš Masaryk o své matce tvrdil, že byla chytrá, moudrá, světaznalá, zbožná a její slovo bylo v rodině rozhodující. Zdědil po ní citovou ušlechtilost a hloubku a její zásluhou se vydal na studijní dráhu. Terezie na svém nejstarším synovi lpěla „celou duší“ on ji na oplátku zbožňoval.

Protože měla Terezie v Hustopečích početné příbuzenstvo, Masaryk zde nacházel patřičné rodinné zázemí. Nejblíže mu byla rodina tety Veroniky, provdané Kosové, k níž od útlého dětství jezdil na návštěvy, později na prázdniny a v letech 1861-1863 zde bydlel v době docházky na hustopečskou piaristickou reálku.

Stejně jako Tomáš Masaryk, prošli Hustopečemi i jeho bratři. Martin Masaryk se v Hustopečích vyučil obchodníkem a Ludvík Masaryk v Hustopečích provozoval tiskárnu, která sehrála důležitou roli v Masarykově boji o pravost Rukopisů. Když počátkem roku 1886 vyšla první kritika Rukopisů z pera profesora Jana Gebauera v Masarykově měsíčníku Athenaeum, odmítl jeho vydavatel Jan Otto další spolupráci a Masaryk musel časopis vydávat na vlastní náklady. Kvůli všeobecnému bojkotu se Masaryk obrátil na svého bratra Ludvíka a další čísla Athenaeua vycházela v Ludvíkově tiskárně v Hustopečích na tehdejším Dlouhém Cíli – v dnešní ulici Herbenova.


 Ludvík Masaryk

V roce 1884 se do Hustopečí na odpočinek odstěhovali Masarykovi rodiče… Tomáš za nimi jezdil i s rodinou pravidelně na prázdniny. Při jednom z pobytů zde napsal i svůj stěžejní filozofický spis Základové konkrétní logiky.
Po smrti matky v roce 1887 sem jezdil za ovdovělým otcem Josefem, který odmítal přestěhování do Prahy. Josef Masaryk zůstal v Hustopečích až do své smrti v roce 1907 a je pochován vedle manželky Terezie na hustopečském městském hřbitově.
Tam jsou ostatně pohřbeni mnozí Masarykovi předkové „po přeslici“, za všechny jmenujme alespoň prarodiče Josefa a Kateřinu Kropáčkovi a tety Veroniku a Annu a nejstaršího bratra Josefa.


Josef Masaryk

V době nacismu a komunismu, kdy se Masarykovo jméno nesmělo vyslovovat jinak než v pejorativních souvislostech, byl rodičovský hrob v Hustopečích pietním místem zdejších nepokořených občanů, kteří sem přicházeli především 28. října a 7. března. Náhrobek na tomto hrobě nechal Masaryk vybudovat krátce před svou návštěvou v roce 1924, památce rodičů se pak poklonil 19. června spolu s dcerou Alicí.
Památce Masarykových rodičů s zde poklonili i prezident Havel (2000) a prezident Klaus (2003).


Václav Klaus u hrobu rodičů TGM (foto V. Šálek)

Nově otevřená naučná stezka napomůže prohloubit náš vztah ke státníkovi, který „hledal člověka všude tam, kde ostatní viděli jen národ; který hledal pravdu, kde jiní viděli jen vlasteneckou sílu; který mluvil o mravnosti tam, kde okolí fantazírovalo o slávě a který po celý život osobní i politický neotřesitelně věřil v humanitu a demokracii a řídil se nejvyšším mravním a náboženským příkazem lásky k člověku…“


Délka stezky: cca 3 km
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: procházka vhodná pro všechny věkové kategorie
Počet zastavení: 5 (počet informačních tabulí 7)
Jazykové mutace: čeština, němčina, angličtina

Značení: jednotlivé tabule s mapou (trojjazyčné informační materiály zdarma v TIC a MMG
Hustopeče)

Zastávky:

1. Triumfální návrat (křižovatka Dukelského náměstí a Brněnské ulice)
2. Studentská léta, Ambrůzův památník (Masarykovo náměstí)
3. Matka (křižovatka ulic Brněnská a Jiráskova)
4. Otec (Herbenova ulice)
5. Bratr (tamtéž)
6. Hřbitov (Havlíčkova ulice)Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz