logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Jarmila Mucha Plocková

(Článek o výstavě)

Alfons Mucha – Jarmila Mucha Plocková: VZÁCNÉ DĚDICTVÍ

Ve dnech 1. 7. – 2.9.2007 pořádalo Městské muzeum a galerie Hustopeče prodejní výstavu uměleckých šperků a váz, které podle návrhů Alfonse Muchy vytvořila jeho vnučka Jarmila Mucha Plocková. Šlo vlastně o „muchovský“ návrat po více než 100 letech.

Působení Alfonse Muchy v Hustopečích na přelomu 19. a 20. století mělo úzkou vazbu na advokátního koncipienta,
bankovního úředníka a hlavně českého buditele Filipa Kubera (1858 Ivančice -1913 Hustopeče), který byl manželem Muchovy sestry Anny. Kuber zde v roce 1891 založil Český čtenářský spolek, v roce 1894 ochotnické divadlo, vydával české časopisy a noviny (např. Veselé listy, Slovanské listy), založil „Družstvo Národního domu“, z něhož se stalo společenské centrum hustopečských Čechů.
Jakou roli v tom hrál Alfons Mucha? Jako vášnivý vlastenec zajížděl ke Kuberovým, aby přispěl k „bourání německých hrází ve městě“, aby „německá tvrz hustopečská byla v rukou českých“.
A Muchova „výpomoc“ byla opravdu vydatná. Pro české ochotníky (Kuber byl režisérem a hercem, Anna Muchová-Kuberová byla herečkou) Mucha namaloval kulisy a novou oponu (nedochovala se). Při pořádání prvního českého plesu realizoval bohatou dekoraci sálu na „Zámečku“ (pozn. dnes již neexistující budova v místech ZŠ Komenského), který mj. vyzdobil 20 obrazy, na něž se chodily dívat zástupy lidí - včetně řady Němců. Mucha doprovodil 51 kresbami Kuberovy „Ilustrované sólové výstupy, žerty a deklamace“ a doslova průkopnickou akcí bylo uspořádání výstavy Muchových obrazů ve dnech 9.-16. října 1898 v sále hotelu U zeleného stromu. V Hustopečích bylo tehdy vystaveno 80 obrazů, z toho více jak polovina originálů a rozměrných pláten. Mezi nimi např. Lumír nad Vyšehradem, Kytice, „Ach, není tu není“, Ahasver, Přísaha Slovanů matce Slávii, skica Cyrila a Metoděje… Výstava skončila finančním schodkem vzhledem k vysokým nákladům na převoz obrazů z Paříže a na jejich pojištění. Deficit uhradil Kuber ze svých prostředků. Účast také nebyla tak vysoká, jak se očekávalo. Pro obyvatele z okolních obcí byl Mucha neznámou osobností a hustopečští Němci výstavu ignorovali a jako důvod si vzali záminku, že pozvánky byly pouze v češtině.
Nutno dodat, že výstava měla podpořit především „český element“, což bylo dáno i tím, že byla zahájena přednáškou o Muchovi a ukončena přednáškou o Františku Palackém.

Po 100 letech se Alfons Mucha vrací do Hustopečí, a to prostřednictvím prací své vnučky JARMILY MUCHA PLOCKOVÉ.
Její otec, spisovatel a novinář Jiří Mucha, dědic autorských práv po Alfonsi Muchovi, ji ustanovil jediným návrhářem pro předměty a šperky, vycházející z prací mistra secese. Jedná se např. o repliky Muchových šperků podle dosud nerealizovaných návrhů a objekty inspirované některými konkrétními prvky díla Alfonse Muchy, převedené do řeči současného šperku. Jarmila Mucha Plocková založila v Praze svůj „Ateliér Mucha JP“, kde vytváří modely a návrhy nejen pro šperk, ale i sklo, keramiku, kov, dřevo i textil.
V Hustopečích byl reprezentován umělecký šperk a sklo a byly zde instalovány i původní návrhy Alfonse Muchy.
Jarmila Mucha Plocková se narodila v Praze. Je vystudovanou architektkou a absolventkou Akademie výtvarných umění a mimo to studovala dva roky malbu na umělecké škole Massana v Barceloně. Kurátorkou výstavy je PhDr. Jana Orlíková.

Slavnostní vernisáž proběhla 1. července 2007 v 16:00 hod. a hudebně ji doprovodila zpěvačka Kateřina Garcia, která vystupuje mj. se skupinou Druhá tráva Roberta Křesťana. Kateřina Garcia je dcerou Jarmily Mucha Plockové, a tedy pravnučkou Alfonse Muchy.
Ani v jejím případě jablko nepadlo daleko od stromu, protože Alfons Mucha byl značně talentovaný i v hudební sféře.

 

1. V roce 1906 zhotovil Alfons Mucha propagační plakát pro hustopečskou Rolnickou záložnu.

 

2. Jarmila Mucha Plocková.

 

3. Na pozvánce na výstavu je zobrazen návrh šperku Alfonse Muchy a jeho realizace Jarmilou Mucha Plockovou.Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz