CZ EN DE RU

6. PRŮČELÍ

 

Hladké uliční průčelí je čtyřosé. V přízemí jsou v segmentově zakončeném vstupu dvoukřídlé dveře, dále malé okénko vedoucí do mázhauzu a dvě pravoúhlá okna s jednoduchým ostěním. Kamenné rámování vstupu má zvýrazněné výběhy oblouku a svorník.

Patro je od přízemí odděleno profilovanou kordonovou římsou. V patře je fasáda prolomena čtyřmi pravoúhlými okny s jednoduchým ostěním a profilovanou nadokenní římsou. Ve třetí ose je situován obdélný arkýř vysazený na kamenných krakorcích s reliéfním geometrickým dekorem a dvěma znaky. Na pravém krakorci se ve štítku dochoval znak s motivem dvou překřížených sekyrek, druhý znak je nezřetelný. Arkýř je prolomen v bočních stěnách pravoúhlými okénky s kamenným ostěním.

Detail zdobení druhého krakorce s erbem se sekerami.

 

Zdobení krakorce s již nečitelným erbem.

 

 

Arkýř vysazený na kamenných krakorcích.

 

 

Čtyřosé průčelí domu s oplechovanými svlakovými vraty.