logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

STÁLÉ EXPOZICE

Vážení návštěvníci,
máme pro Vás k dispozici expozici dějin města,
expozici hustopečských trhů a expozici Osvobození 1945.

Dějiny města
Hustopečské trhy
Osvobození 1945

INFORMACE O MUZEU A GALERII

Dům u Synků

Dům „U Synků“ je dnes nejzachovalejším reprezentantem pozdně renesanční zástavby náměstí. Jedná se o jednopatrový dům půdorysu do tvaru L s průjezdem do dvorní části, kde se nachází zajímavá patrová arkáda. Podle dochovaného ostění byl dostavěn v roce 1579. Z průčelí fasády domu vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. Nádvoří zdobí arkádová lodžie s křížovou klenbou a dřevěný ochoz. V prvním patře najdeme zbytky šnekového schodiště. V domě se nacházely tři sklepy: tzv. mokrý (dnes Stálá vinařská expozice), tzv. suchý (dnes vinotéka) a sklep na konci nádvoří (dnes zasypaný), který směřoval pod městské hradby. Dům je v ústní tradici připisován starobrněnským cisterciačkám, které Hustopeče vlastnily ve 14.–16. století. První prokazatelní majitelé jsou známi z konce 18. století. Do roku 1785 patřil dům Ignáci Freudenreichovi, později Anně Freudenreichové, od roku 1805 Josefu Bendovi, od roku 1845 Karlu Bendovi, od roku 1856 Antonínu Janoškovi, od roku 1859 Janu Habalovi, od roku 1872 Marii Habalové, od roku 1910 Marii Neugebaurové a od roku 1924 Karlu a Matyldě Neugebauerovým. V roce 1935 se majiteli objektu stali manželé Bedřich a Julie Synkovi, kteří v přízemí domu provozovali obchod s textilem. Bedřich Synek prodal dům v květnu 1976 tehdejšímu Okresnímu národnímu výboru v Břeclavi, jenž jej převedl na město Hustopeče, aby jej využilo ke kulturním účelům. Značně zanedbaný dům však chátral až do roku 1988. Celková rekonstrukce proběhla v letech 1989–2001 a vyžádala si 8 000 000 Kč. Od roku 2000 je dům U Synků sídlem Městského muzea a galerie Hustopeče.

                 


1. ETAPA - VZNIK MUZEA

I když mají Hustopeče bohatou historii (první zprávy o městě pocházejí z první poloviny 13. století), byla její prezentace donedávna popelkou. Město dlouho nemělo instituci, která by památky minulosti systematicky uchovávala.
Historický archiv, jímž se jako první v roce 1845 zabýval moravský historiograf Antonín Boček, přešel do krajských a okresních institucí, a památkové předměty uchovávané v hustopečské radnici se staly obětí chaosu, který nastal po vysídlení původního německého obyvatelstva.
I když se myšlenka založit v Hustopečích regionální muzeum objevila už na počátku 50. let 20. století, realizace se dočkala až o více než 40 let později. Po sametové revoluci vyvstala potřeba obnovení kontinuity s minulostí a vytvoření kulturního zázemí. Počátkem 90. let 20. století byl postupně roztříděn a zpracován stávající městský archiv. Jeho torzovitě zachovalá historická část byla přemístěna do samostatné místnosti nacházející se v přízemí radnice. V roce 1994 pak byla rovněž v přízemí radnice zřízena pamětní síň.

2. ETAPA

V červenci 1999 se Rada města Hustopeče definitivně usnesla zřídit muzeum. To sídlí od roku 1999 v renesančním domě U Synků. V roce 2000 bylo hustopečské muzeum přijato do Asociace muzeí a galerií. Ve své sbírkotvorné činnosti se muzeum zaměřuje hlavně na regionální řemeslné a vinařské předměty.
V červnu 2003 byla v jednom z historických sklepů, které se nacházejí pod budovou muzea, otevřena stálá vinařská expozice.
1. září 2003 byly k muzeu připojeny i Turistické informační centrum a Výstavní galerie, které se nacházejí taktéž v domě U Synků, a muzeum obdrželo oficiální název: MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE (dále jen MMG).
1. července 2007 bylo od MMG odděleno Turistické informační centrum, které se stalo součástí organizační složky Propagace města.
V březnu 2012 se stala stálá vinařská expozice součástí nové organizační složky Marketing a Kultura města Hustopeče.

3. ETAPA

V březnu a dubnu 2019 došlo k přesunu Turistického informačního centra
do zrekonstruovaných prostor hustopečského kina. Městské muzeum a galerie
tak nyní spravuje celý dům U Synků a v současnosti se zaměřuje na
adaptaci a rekonstrukci uvolněných prostor. Adaptujeme také stálou vinařskou expozici.
Zájemcům o ni můžeme nyní poskytnout prohlídku prostor tzv. mokrého sklepa a krátký výklad
o historii vinařství v Hustopečích.

 


Galerie MMG se zaměřuje především na prezentaci výtvarníků, kteří zde vystavují svá díla zhruba v měsíčních intervalech. K vidění jsou díla rozličných výtvarných stylů - plastiky, malby, užité umění a další.

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz


Kde nás najdete:
mapa1
mapa2